Razpored pisnih in ustnih izpitov/zagovorov   Pisni izpit:   Ura Dan Predmet   9.00   ponedeljek, 20. 8. 2017   SLO    Ustni izpiti/zagovori:   Dan Predmet   sreda, 22. 8. 2017   SLO (redno in izredno izobraževanje)     četrtek, 23. 8. 2017   Izdelek oz. storitev z...