Elektrotehnik

Osnovne informacije:

 • trajanje programa: 2 leti
 • število kreditnih točk: 120
 • vrsta izobraževanja: poklicno tehniško izobraževanje (PTI)
 • pogoji za vpis: uspešno zaključen porgram srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) – elektrikar, računalnikar, mehatronik operater ali avtoserviser; kateregakoli srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura.

Elektrotehnik ima znanja, da:

 • načrtuje, sestavlja in preizkuša vezja, elektroenergetske elemente, naprave in sisteme,
 • izdeluje projektno dokumentacijo, nadzira izgradnjo in izvaja električne meritve inštalacij v elektrotehniki,
 • izdeluje, montira in priključuje elemente pametnih inštalacij,
 • programira krmilne naprave in izvaja montažo, zagon, vzdrževanje in servisiranje v sistemih avtomatizacije,
 • uporablja sodobno programsko opremo za načrtovanje, programiranje, simulacijo in izvajanje meritev na električnih sistemih,
 • načrtuje izvedbo, vodi in izvaja dela na sistemih obnovljivih virov in novih tehnologij (e-mobilnost, toplotne črpalke, samooskrba, hranilniki energije …),
 • oblikuje poslovne ideje, razvija podjetniško naravnanost,
 • vodi delovne skupine in v njih sodeluje.

Možnosti po zaključenem šolanju:

 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih programih,
 • nadaljevanje izobraževanja na nekaterih univerzitetnih programih (potreben dodatni maturitetni predmet),
 • vključitev v maturitetni tečaj,
 • zaposlitev v raznovrstnih podjetjih in organizacijah ali samostojna podjetniška pot.

(Visited 12.718 times, 6 visits today)
Dostopnost