Select Page

Koledar mature 2018

Dan Datum Aktivnosti
  1.februar 2018 Začetek zimskega izpitnega roka

Zimski rok

 

3.december 2017 Zadnji rok za prijavo k POM
22. januar 2018 Zadnji rok za prijavo k POM iz upravičeneh razlogov
28. januar 2018 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
31. januar 2018 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v zimskem roku
1.februar 2018 Slovenščina – pisni izpit
2. februar 2018 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
5. februar 2018 Matematika, Angleščina  – pisni izpit
6. – 16. februar 2018 Ustni izpiti in 4. predmet
5. marec 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8.marec 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Maturitetne aktivnosti 3. oktober 2017 Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov
3. – 27. oktober 2017 Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POM
8. novembra 2017 Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM
14. november 2017 Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve
17. november 2017 Objava seznama naslovov na oglasni deski
15. november 2017

Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi.

Oddaja predhodnih prijav k izpitu iz dodatnega pred­meta splošne mature.

Oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP pri PM na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok.

5. december 2017 Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet)
12. december 2017 Izdaja pisnega sklepa kandidatu
do 9. januarja 2018 Možna sprememba teme in mentorja
15. januar 2018 Potrditev spremenjenih naslovov
  marec 2017* Predmaturitetni preizkus
Spomladanski izpitni rok 30. marec 2018

Zadnji rok za prijavo k POM v spomladanskem roku

Zadnji rok za prijavo k izpitu iz dodatnega predmeta splošne mature

31. maj 2018 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v spomladanskem roku
19. maj 2018 Zadnji rok za oddajo naknadne prijave k POM (spomladan­ski rok) iz upravičenih razlogov
29. maj 2018 Začetek spomladanskega izpitnega roka
25. maj 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od POM oz. dodatnega predmeta SM

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoje za opravljanje POM oz. dodatnega predmeta splošne mature

Torek 29. maj 2018 Slovenščina – pisni izpit
Sobota, 2. junij 2018 Angleščina – pisni izpit
Sreda, 6. junij 2018 Nemščina – pisni izpit
Sobota, 9. junij 2018 Matematika – pisni izpit
Ponedeljek, 11. junij 2018 Drugi predmet (ELE, MEH,RAČ) – pisni izpit
Od 13. – 22. junij 2018 Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4.predmet
Petek, 6. julij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom na POM
9. julij 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok 7. julij 2018

Zadnji rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku

Rok za prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta (SM)

14. avgust 2018 Zadnji rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku iz upravičenih razlogov
22. avgust 2018 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni in elektronski obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku
20. avgust 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM

Petek, 24. avgust 2018 Slovenščina – pisni izpit
Ponedeljek, 27. avgust 2018 Matematika – pisni izpit
Sreda, 29. avgust 2018

Angleščina – pisni izpit

Nemščina – pisni izpit

Petek, 31. avgust 2018 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
24. avgust –5. sept. 2018 Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4. predmet
Ponedeljek, 10. sept. 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi
13. sept. 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola organizira ustne izpite       2. junija in 9. junija 2018.

*Predmaturitetni preizkus izvedejo učitelji vseh maturitetnih predmetov v mesecu marcu. Koordinator predmaturitetnega preizkusa je tajnik POM.

(Visited 108 times, 1 visits today)