O izrednem izobraževanju

Odgovorne in kontaktne osebe:

Ravnateljica šole: Darinka Martinčič Zalokar, tel. 5133 602

Vodja izrednega izobraževanja: Viko Šturm, tel. 5133 606

Organizator izobraževanja odraslih: Suzana Štefanič, tel. 5133 615

Tajništvo SŠTS Šiška: Irena Capuder, tel. 5133 600

Računovodstvo SŠTS Šiška: Lea Mahmutovič, tel. 5133 617

Tajnik poklicne mature: Oliver Milinčič, tel. 5133 614, 5133 622

Tajnica zaključnih izpitov: Snežna Oblak, tel. 5133 614

Vodja praktičnega usposabljanja z delom: Žarko Petrevčič, tel. 5133 607

Splošne informacije

Urnik

Urnik in datumi predavanj, izpitov in govorilnih ur so načrtovani za celo šolsko leto. V urniku je predviden rok za prvi izpit po predavanjih. Ker lahko pride med šolskim letom do manjših sprememb, bodite pozorni na obvestila na oglasni deski, na naši internetni strani in navodila profesorjev.

Opravljanje izpitov in prijava na izpite

K izpitu se je potrebno prijaviti najmanj pet dni pred rokom za izpit. Prijavite se tako, da oddate prijavnico v eAsistentu izobraževanje odraslih. Izpit lahko opravljajo samo tisti kandidati, ki imajo na dan prijave poravnane vse finančne obveznosti do SŠTS Šiška iz naslova izobraževanja. K izpitu obvezno prinesite osebni dokument.

Roki za opravljanje pisnih izpitov so razvidni iz urnika, roke za opravljanje ustnih izpitov določi profesor v dogovoru s kandidati.

Od izpita, na katerega ste prijavljeni, se lahko odjavite v eAsistentu najmanj tri dni pred rokom za izpit. Če se od izpita ne odjavite pravočasno, velja kot da ste izkoristili možnost prvega opravljanja izpita.

V šolnini je zajet strošek prvega opravljanja izpita. Če kandidat v prvem roku ne opravi izpita, opravlja popravni izpit, ki ga mora plačati.

Kandidati, ki pa so plačali samo šolnino, plačajo vse izpite v celoti.

Izpiti so lahko pisni, ustni ali pisni in ustni. Roki za opravljanje pisnih izpitov so razvidni iz urnika, roke za opravljanje ustnih izpitov določi profesor v dogovoru s kandidati.

Ocena pisnega dela izpita velja, če se iz opravičljivih razlogov ustnega izpita niste udeležili, samo še naslednji rok, potem se prijavnica zaključi in kandidat mora ponovno opravljati oba dela izpita.

Kandidati so dolžni spoštovati hišni red SŠTS Šiška.

(Visited 2.132 times, 1 visits today)
Dostopnost