Select Page

Vloge za odobritev teme za  4. predmet na poklicni maturi 2019 (spomladanski rok) sprejemam v tajništvu POM (KABINET 011) le še v naslednjih terminih:

  • 12. 2018 OD 12.00 URE DO 13.30 URE
  • 12. 2018 OD 7.00 URE DO 12.45 URE

DRŽITE SE ROKOV! PREPOZNO ODDANE VLOGE NE BODO UPOŠTEVANE!

mag. Staša Sever

(Tajništvo POM)