SLO ………. Breda Tekavec (3 ur)

ANG ………  Nina Lavrenčič (3 ure)

MAT ……… Urban Kržan (6 ur)

ELE ………. Milan Kotnik (6 ur)

 

Priprave na izpite (1., 2. in 3. predmet poklicne mature):

 

ura/datum

17. 1. 2018

sreda

18. 1. 2018

četrtek

24. 1. 2018

sreda

24. 1. 2018

sreda

25. 1. 2018

četrtek

16.15 MAT (205) SLO (306) MAT (205) ANG (305) ELE (114)
17.00 MAT (205) SLO (306) MAT (205) ANG (305) ELE (114)
17.45 MAT (205) SLO (306) MAT (205) ANG (305) ELE (114)
18.30
19.15

 

 

ura/datum

29. 1. 2018

ponedeljek

       
16.15 ELE (114)
17.00 ELE (114)
17.45 ELE (114)

 

ZA RAČUNALNIŠTVO PRIPRAV ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA KANDIDATOV NE BO. V PRIMERU VPRAŠANJ SE LAHKO KANDIDATI OBRNETE DIREKTNO NA PROFESORJA OZ. GA KONTAKTIRATE PO MAILU (boris.ribas@ssts.si).

 

  Izvleček iz koledarja poklicne mature 2018 v spomladanskem roku

 

  1. januar 2018 Zadnji rok za oddajo zaključne naloge v tajništvu za poklicno maturo (k

nalogi mora biti priložen SKLEP in zapisnik o konzultacijah ter podpis mentorja).

 

  1. januar 2018 – Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature.

 

  1. januar 2018 – Zadnji rok za prijavo kandidatov k zimskemu izpitnemu roku poklicne

mature iz upravičenih razlogov

 

Pisni izpiti

 

SLO ……..…………………………………………….1. februar 2018 ob 900 uri

2. predmet (ELE, MEH, RAČ) ………………………..2. februar 2018 ob 900 uri

ANG ……..……………………………………………5. februar 2018 ob 900 uri

MAT ……..……………………………………………5. februar 2018 ob 900 uri

 

Predvidena prisotnost na pisnih izpitih je od 830 do 1115 ure.

 

Ustni izpiti (6. do 16. februar 2018 v popoldanskem času predvidoma od 1500 ure dalje)

 

Seznanitev kandidatov z uspehom …………………… 05. marec 2018

 

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo..08. marec 2018

 

Ljubljana, 9. januar 2018

 

Tajnik poklicne mature

mag. Staša Sever