Select Page

Koledar mature 2019

  Dan Datum Aktivnosti
  ponedeljek 3.december 2018 Zadnji rok za prijavo k POM
Zimski rok torek 22. januar 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičeneh razlogov
ponedeljek 28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
četrtek 31. januar 2019 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v zimskem roku
petek 1.februar 2019

Začetek zimskega izpitnega roka:

Slovenščina – pisni izpit

ponedeljek 4. februar 2019 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
torek 5. februar 2019 Matematika, Angleščina  – pisni izpit
sreda (6. 2. 2019) – petek (15. 2. 2019) 6. – 15. februar 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
ponedeljek 4. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
četrtek 7.marec 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Maturitetne aktivnosti sreda 3. oktober 2018 Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov
sreda (3. 10. 2018) – petek (26. 10. 2018) 3. – 26. oktober 2018 Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POM
četrtek 8. novembra 2018 Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM
sreda 14. november 2018 Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve

 

 

 

 

četrtek

15. november 2018

Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi.

Oddaja predhodnih prijav k izpitu iz dodatnega pred­meta splošne mature.

Oddaja vloge za uveljavljanje pravic KPP pri POM na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok.

petek 16. november 2018 Objava seznama naslovov na oglasni deski
sreda 5. december 2018 Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet)
sreda 12. december 2018 Izdaja pisnega sklepa kandidatu
do torka do 8. januarja 2019 Možna sprememba teme in mentorja
ponedeljek 14. januar 2019 Potrditev spremenjenih tem
    marec 2019* Predmaturitetni preizkus
Spomladanski izpitni rok

 

 

sobota

30. marec 2019

Zadnji rok za prijavo k POM v spomladanskem roku

Zadnji rok za prijavo k izpitu iz dodatnega predmeta splošne mature

 

nedelja

19. maj 2019 Zadnji rok za oddajo naknadne prijave k POM (spomladan­ski rok) iz upravičenih razlogov

 

 

sobota

25. maj 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od POM oz. dodatnega predmeta SM

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoje za opravljanje POM oz. dodatnega predmeta splošne mature

 

sreda

 29. maj 2019

Začetek spomladanskega izpitnega roka:

Slovenščina – pisni izpit

 

petek

31. maj 2019 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v spomladanskem roku
sobota 1. junij 2019 Angleščina – pisni izpit
četrtek  6. junij 2019 Nemščina – pisni izpit
sobota 8. junij 2019 Matematika – pisni izpit
torek 11. junij 2019 Drugi predmet (ELE, MEH,RAČ) – pisni izpit

od četrtka (13. 6. 2019) do sobote (22. 6. 2019,

vključno s sobotama (1. In 8. 6. 2019)

Od 13. – 22. junij 2019

vključno s  1. in 8.6.2019

Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4.predmet
petek 5. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom na POM
ponedeljek 8. julij 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok

 

sobota

6. julij 2019

Zadnji rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku

Rok za prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta (SM)

 

sreda

14. avgust 2019 Zadnji rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku iz upravičenih razlogov

 

 

torek

20. avgust 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM

 

četrtek

22. avgust 2019 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni in elektronski obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku
sobota 24. avgust 2019 Slovenščina – pisni izpit
ponedeljek 26. avgust 2019 Matematika – pisni izpit
sreda 28. avgust 2019

Angleščina – pisni izpit

Nemščina – pisni izpit

petek 30. avgust 2019 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
sobota (24. 8. 2019) – sreda (4. 9. 2019) 24. avgust –4. sept. 2019 Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4. predmet
ponedeljek 9. sept. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi
četrtek 12. sept. 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

*Predmaturitetni preizkus izvedejo učitelji vseh maturitetnih predmetov v mesecu marcu. Koordinator predmaturitetnega preizkusa je tajnik POM.

(Visited 1.597 times, 1 visits today)