Financiranje dela in razvoja SŠTS Šiška ima vedno bolj razvejano strukturo:

Namen financiranja

Vir financiranja

Izvajanje izobraževalnih programov SPI, PTI in SSI za mlade:

  • učna oprema po standardih MŠŠ in CPI

  • materialni stroški po standardih MŠŠ

  • plače zaposlenih

Ministrstvo za šolstvo in šport RS

  • oprema, ki je potrebna za kakovosten pouk in delo šole, presega pa šolske standarde

Izredna dejavnost* šole in
šolski sklad**

  • projekti raziskovalne dejavnosti

Razpisi (MŠŠ, MOL, … )
in izredna dejavnost šole

  • mednarodno sodelovanje dijakov in učiteljev

Razpisi skladov EU in
izredna dejavnost šole

  • nadstandardno izobraževanje zaposlenih

Izredna dejavnost šole

Izvajanje izobraževalnih programov SPI in PTI za odrasle:

  • materialni stroški in honorarji zaposlenim

Izredna dejavnost šole

*   Izobraževanje odraslih, oddajanje šolskih prostorov …
** S skladom, v katerega večino sredstev prostovoljno prispevajo starši, upravljajo starši.

(Visited 382 times, 1 visits today)
Dostopnost