Informacije zaključni izpit

Tajnica za zaključni izpit: Snežna Oblak, prof.

tel.: 01 – 513 36 14

e-naslov: snezna.oblak@ssts.si     

 

Opravljanje zaključnega izpita (ZI)

 

  • Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti.
  • Opravljeno praktično usposabljanje z delom (PUD).

Informacije o PUD

 

Obseg zaključnega izpita

 

  • Izpit iz slovenščine (pisni in ustni del).
  • Zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

  • Zaključno delo obsega: izpitno nalogo z zagovorom in izdelavo potrebne dokumentacije.
  • Zaključno delo lahko dijak opravi pred zaključkom pouka v zaključnem letniku. Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo izdelka oz. storitve.

 

Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.

 

Koledar zaključnega izpita in rokovnik za izdelavo izdelka oz. storitve z zagovorom.

 

Aktivnosti dijakov/kandidatov v zvezi z zaključnim delom:

  • izbrati ustrezno temo in naslov zaključnega dela,
  • oddati vlogo za odobritev teme in naslova zaključnega dela, ki jo podpiše mentor,
  • na osnovi vloge se izda sklep o potrditvi zaključnega dela in mentorja.

 

 

Snežna Oblak,

tajnica za zaključni izpit

Ljubljana, 11. 9. 2023

(Visited 3.282 times, 1 visits today)
Dostopnost