Select Page

Prehrana

Srednja šola tehniških strok Šiška bo tudi v šolskem letu 2020/2021 organizirala (subvencionirano) šolsko prehrano.

 

Informacije v povezavi s prehrano so podane v nadaljevanju.

 

PRIJAVA NA PREHRANO

Dijaki oz. starši oddate pisno prijavo na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnji povezavi, vodji šolske prehrane (po klasični pošti ge. Lei Mahmutović) do 31. 7. 2020. Pogodbo v dveh izvodih in prijavo je mogoče oddati kadarkoli med šolskim letom.

Pogodbo o šolski prehrani in prijavo na šolsko prehrano lahko oddajo tudi dijaki, ki niso upravičeni do subvencije, v tem primeru je cena malice polna (2,42 EUR).

Odločbe o višini subvencije za prehrano NE prinašate v šolo, ker podatke o subvenciji pridobi šola. Vnosi v sistem bodo izvedeni v začetku meseca oktobra 2020.

Polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim je odločba o otroškem dodatku prenehala veljati s polnoletnostjo, lahko vložijo na CSD posebno vlogo za priznanje pravic do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo.

Dijak sproti (dnevno, tedensko ali mesečno) izbira meni s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobi pri razredniku prvi šolski dan.

 

Prijavo na šolsko prehrano izvedete tako, da izpolnite:

 

Izpolnjeno Pogodbo o šolski prehrani v dveh izvodih in Prijavo na šolsko prehrano vrnite vodji šolske prehrane na naslov preko klasične pošte:

 

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA

LITOSTROJSKA CESTA 51

1000   LJUBLJANA

 

 

Prijava na prehrano in omejitev izbire menija je vsaj 3 delovne dni prej do 11:00 ure. 

 

 

 

PREVZEM OBROKA

 

Dijak prevzame obrok v jedilnici študentskega doma glede na urnik delitve. Za prevzem obroka potrebuje dijak obesek za prehrano, s katerim na terminalu registrira prevzem obroka.

 

Vkolikor dijak obeska nima s seboj, ne more prevzeti obroka, vendar se mu ta v celoti obračuna kot neprevzeti obrok.

 

PLAČILO PREHRANE

 

Plačilo prehrane se izvaja na podlagi izstavljene položnice glede na porabo (izstavljena položnica staršem oz. skrbnikom).

 

 

ODJAVA OD PREHRANE

 

Trajno odjavo od prehrane dijaki oddajo pisno na obrazcu, ki ga osebno prevzamejo pri vodji šolske prehrane. Obrazec morajo podpisati starši oz. skrbniki ali polnoletni dijak.

Dnevna odjava – v primeru odsotnosti zaradi športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, kjer sodeluje dijak v imenu šole, odjavi posamezni obrok dijak sam. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 11. ure.

Vkolikor dijak oz. starš ve, da bo dijak na določen dan iz kateregakoli drugega razloga, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, odsoten, se mora vsaj en delovni dan pred odsotnostjo do 11. ure dopoldan odjaviti sam.

Za čas PUD-a prehrano odjavi šola.

Če dijak ne prevzame obroka in se ne odjavi pravočasno od obroka, se mu zaračuna polna cena obroka.

 

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali nejasnosti se obrnite na vodjo šolske prehrane v času uradnih ur (vsak dan med 10. in 12 uro) po telefonu: 01/513-36-17 ali na e-pošto: lea.mahmutovic@ssts.si

 

Lea Mahmutović

Vodja prehrane

 

(Visited 4.041 times, 1 visits today)
Dostopnost