Select Page

Računalnikar

Računalnikar pridobiva znanja o upravljanju z informacijsko strojno in programsko opremo, o multimedijskih sistemih ter spoznava elemente komunikacijskih inštalacij, ki vse skupaj povezujejo v uporabno celoto.
 

Osnovne informacije:

 • trajanje: 3 leta
 • število kreditnih točk: 180
 • vrsta izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje (SPI)
 • pogoj za vpis: osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit

Računalnikar ima znanja, da:

 • sestavlja računalnike ter vzdržuje in odpravlja napake strojne
  opreme,
 • namešča in vzdržuje informacijsko programsko opremo,
 • zavaruje sistem pred zlorabami in programskimi vsiljivci,
 • svetuje in pomaga uporabnikom na področju strojne in programske opreme,
 • izvaja osnovne meritve na komunikacijskih inštalacijah in opremi,
 • uporablja aktivne elemente lokalnih računalniških omrežij,
 • povezuje računalniške sisteme v lokalna omrežja in medmrežja in zagotavlja njihovo varnost,
 • namešča in ožičuje različne vrste komunikacijskih inštalacij,
 • uporablja osnovne koncepte programiranja in izdela preprosto aplikacijo.

Možnosti po zaključenem šolanju so:

 • nadaljevanje izobraževanja na programu poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) za poklic tehnik računalništva ali elektrotehnik,
 • zaposlitev v raznovrstnih podjetjih in organizacijah ali samostojna podjetniška pot.

Trajanje in predmetnik izobraževanja:(Visited 18.380 times, 2 visits today)
Dostopnost