Select Page

Tehnik računalništva

Tipična dela tehnik računalništva (PTI):

 • nameščanje, posodabljanje in vzdrževanje spletnih portalov,
 • načrtovanje in izdelava spletnih aplikacij,
 • izdelava in vzdrževanje računalniških omrežij,
 • upravljanje večuporabniških delovnih okolij,
 • snemanje in obdelava zvoka, slike in videa v digitalnem zapisu,
 • nameščanje in vzdrževanje multimedijske opreme,
 • oblikovanje različnih dokumentov in predpriprava za tisk,
 • oblikovanje spletnih strani in ostalih dokumentov za elektronske medije,
 • arhiviranje in restavriranje podatkovnih baz,
 • namestitev in upravljanje sistemske in uporabniške programske opreme,
 • priprava, namestitev in nastavitev strežnikov,
 • vzdrževanje delovnih postaj, strežnikov in periferne opreme.

Zahteve po kakovosti izdelkov in računalniško informacijskih storitev

 • profesionalna računalniška stroka zahteva, da so storitve na tem področju opravljene v skladu s predpisi in standardi, v optimalnem času, ob optimalnih stroških in varovanju okolja ter v skladu s pričakovanji naročnika. Odnos do kakovosti pri dijakih izgrajujemo pretežno skozi učne situacije, ki so simulacija narave dela v poklicu.

Zahteve po varnem delu pri izvajanju del in računalniških storitev

 • Čeprav je delo dijakov in zaposlenih na področju računalništva relativno varno, se posebna pozornost namenja varnosti pri delu z električnim tokom, z mehanskimi orodji, komponentami in materiali, nevarnosti dela na višini … pa tudi ergonomiji pri delu z računalnikom

Strokovne in ključne kompetence za izvajanje del in računalniških storitev

 • Razvoj strokovnih in ključnih kompetenc je tesno povezan in namenjen zagotavljanju uspešnega izvajanja tipičnih del v računalniških storitvah. Z ustrezno skupinsko dinamiko učnih situacij, projektnih tednov in na PUD razvijamo pri dijaku čut za odgovornost do lastnega in skupnega dela, za strokovno neoporečnost, varnost, sodelovalnost, iniciativnost in samozavest.

Trajanje in predmetnik izobraževanja(Visited 13.767 times, 1 visits today)
Dostopnost