Select Page

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 (308. javni razpis), ki ga bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz...

Obvestilo glede nakupa in prevzema delovnih gradiv s seznama učbeniškega sklada, ki ju dijaki prevzamejo v šoli in jih v prosti prodaji ni mogoče kupiti.

Obvestilo glede nakupa in prevzema delovnih gradiv s seznama učbeniškega sklada, ki ju dijaki prevzamejo v šoli in jih v prosti prodaji ni mogoče kupiti. Delovno gradivo J. Vovk: Delovni zvezek VI0 za 1. letnik programa računalnikar bodo dijaki prevzeli v šoli. Prav...
Dostopnost