Select Page

Munera

Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani se je prijavila na program nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja MUNERA 3, ki bo potekal v letih 2018-2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je, v programe vključiti zaposlene osebe, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi naša šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole, so pripravljeni skladno z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1, in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev.

V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na različnih strokovnih področjih. Potrjeni programi so na spodnjih priponkah.
Programi usposabljanja, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na Svetu šole, prav tako objavljeni na naši spletni strani. Dvig digitalnih kompetencig digitalnih kompetenc

 

 

Prijavo z dokazili pošljite na naslov: Srednja šola tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana ali munera@ssts.si z oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Potrjeni in razpisani programi:

Obrazec za prijavo lahko prenesete TUKAJ.

Za dodatne informacije pokličite na 01/5133 600 ali 01/5133 615.

(Visited 882 times, 1 visits today)
Dostopnost