Štipendije

Državne štipendije

Vlogo za dodelitev štipendije kandidati vložijo na pristojni Center za socialno delo. Več informacij dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Zoisove štipendije

Kandidati vložijo prošnje na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosijo tisti dijaki, ki imajo povprečen uspeh 4,1 ali so dosegli izjemni dosežek (zlato priznanje na tekmovanjih iz različnih predmetnih področij, 1. do 3. mesto na državnih tekmovanjih …). Podrobnejše informacije najdete na spletni strani.

Kadrovske štipendije

Skupni razpis kadrovskih štipendij je objavljen na spletni strani. Informacije o kadrovskih štipendijah lahko dobite tudi v šolski svetovalni službi. Vlogo morate oddati neposredno delodajalcu.

(Visited 3.929 times, 1 visits today)
Dostopnost